Informace o studiu

Studium podle věku

Studium v ZUŠ je podle věku rozděleno ve všech čtyřech oborech do několika období. Pro zařazení do konkrétního stupně studia je vždy rozhodující dosažený věk k 1. září v roce nástupu do ZUŠ. Studium v ZUŠ lze začít v jakémkoliv věku, není podmínkou absolvovat všechny stupně studia.

Potvrzení o studiu pro zdravotní pojišťovny
a k přijímacímu řízení na střední školy

Pokud potřebujete potvrzení o studiu pro zdravotní pojišťovny a nebo k přijímacímu řízení na střední školy, nemusíte k nám chodit osobně, stačí zažádat na mailu a my vám ho pošleme v elektronické podobě.

Školné

Přihláška

Pro všechny typy studia je prvním krokem vyplnění přihlášky. Na základě odeslané přihlášky vás budeme informovat o termínu informační schůzky pro rodiče (v případě přípravného studia dětí ve věku 5-6 let), nebo uchazeče pozveme na konkrétní termín přijímací talentové zkoušky.

ŠVP

Již od 1. září 2010 vyučujeme podle vlastního Školního vzdělávacího programu (ŠVP). Celý dokument ŠVP ZUŠ Střezina v tištěné podobě je k dispozici v ředitelně. Informace k výuce můžete získat u vedení školy nebo jednotlivých pedagogů.

Informace pro uchazeče

 

 

 

 

Mapa objektů ZUŠ Střezina

ZUŠ Střezina,
Hradec Králové, Luční 838