Studium pro dospělé (od 18 let)

Toto čtyřleté studium je určeno pro zájemce od 18 let, horní hranice věku pro začátek studia není omezena.
Nabídka studijních zaměření je prakticky shodná se základním studiem II. stupně, ve výtvarném oboru nabízíme navíc studijní zaměření Keramika nebo Výtvarné techniky.
    
Koncepce studia pro dospělé v hudebním, tanečním a literárně-dramatickém oboru umožňuje další vzdělávání dospělých buď v celém rozsahu základního studia II. stupně nebo jen formou kolektivní výuky v různých studijních zaměřeních (hudební soubory a orchestry, divadelní a taneční soubory ...)

Pro zájemce od 18 let, kteří současně studují denní formu studia na některé SŠ nebo VOŠ  je školné dotováno (ve stejné výši, jako u základního studia). Pro ostatní dospělé (studenty VŠ a pracující) se školné blíží plným provozním a mzdovým nákladům na výuku.

Mapa objektů ZUŠ Střezina

ZUŠ Střezina,
Hradec Králové, Luční 838