Základní studium I. stupně (od 7 let) a II. stupně (od 14 let)

Základní podmínkou přijetí je ve všech oborech úspěšné vykonání talentové přijímací zkoušky před komisí.

Hudební obor

Vyučování probíhá formou individuální výuky (příp. ve skupině maximálně 2 žáků). Od 3. ročníku základního studia I. stupně přibývají postupně žákům některé další předměty – např. kolektivní hudební praxe, hudební nauka, nástrojový seminář atd., dle učebního plánu ve zvoleném studijním zaměření
Žákům nabízíme výuku v těchto studijních zaměřeních: Klavír, Varhany, Cemballo, Klávesové nástroje v populární hudbě, Keyboard, Kytara klasická, Kytara v populární hudbě, Basová kytara, Elektrická kytara, Housle, Viola, Violoncello, Kontrabas, Akordeon, Zobcová flétna, Flétna, Hoboj, Fagot, Lesní roh, Klarinet, Saxofon, Trubka, Baryton, Tenor, Trombón, Tuba, Bicí nástroje, Zpěv, Zpěv v populární hudbě a Zvuková tvorba.

Taneční obor

Kolektivní výuka probíhá v počtu 10 – 15 žáků minimálně 2x týdně. Podle tělesných dispozic žáků nabízíme studijní zaměření na výuku klasického tance (+ špičkové taneční techniky), moderního tance (se zaměřením na současné techniky jako např. Limón, Graham, Horton, Cunningham, Jazzdance aj.), lidového tance (s uplatněním např.ve školním folklorním souboru Peciválek) a stepu (s uplatněním v souboru Fidgety Feet).

Výtvarný obor

Kolektivní výuka probíhá ve skupinách do 15 žáků 1x týdně ve tříhodinových lekcích (3 x 45 minut). Ve studijním zaměření základní výtvarné techniky se žáci seznámí se základy kresby, malby, grafiky, modelování, keramiky - včetně práce na hrnčířském kruhu a fotografování. V dalších studijních zaměřeních mohou žáci volit mezi Počítačovou grafikou, Digitální fotografií, Sochařstvím a Studijní kresbou a malbou (příprava na vyšší umělecké školy).

Literárně-dramatický obor

Zpočátku kolektivní výuka  probíhá ve skupinách cca 10 žáků nejprve 1x týdně, od 3. ročníku I. stupně přibývají další povinné předměty. V celém základním studiu existuje pouze jediné studijní zaměření - Dramatická tvorba. Na II. stupni je do výuky zařazen vždy jeden z povinně volitelných předmětů: Režie a dramaturgie, Základy tvůrčího psaní, Scénografie, Divadelní produkce, Dramatická výchova, Kritika a divadelní věda, Muzikálové herectví, Loutkoherectví, Individuální interpretace textu a tématu, Hudebně-hlasová průprava a Moderování a práce s mikrofonem.

Literárně-dramatický obor má svou stálou divadelní scénu – Divadlo Jesličky. Představení pro veřejnost se konají pravidelně několikrát týdně. Výuka LDO je zaměřena na přípravu a realizaci divadelních inscenací různých typů a žánrů dle věku, schopnosti a zájmu jednotlivých žáků (např. činoherní divadlo, loutkové divadlo, divadlo poezie, pohybové divadlo, autorské divadlo aj.)

 

Mapa objektů ZUŠ Střezina

ZUŠ Střezina,
Hradec Králové, Luční 838