Tanečně-hudební přípravka pro děti mladší 5 let

Pro děti, které k 1. září nedosáhnou věku 5 let, zřizujeme v rámci doplňkové činnosti školy samostatné oddělení spojené taneční a hudební přípravky (THP). Během studia se žák formou dětských pohybových a hudebních her učí vnímat své tělo, prostor a hudební doprovod, rozvíjí svoji pohybovou a hudební fantazii a získává základní návyky pro správné držení těla a všeobecnou pohybovou a hudební přípravu. Po dosažení věku pěti let mohou děti od dalšího školního roku pokračovat v kolektivní formě přípravného studia jednoho nebo obou oborů, případně začít studovat individuální přípravné studium pro zvolený hudební nástroj nebo zpěv.

Toto studium není dotováno státem, proto je zde stanoveno školné, které zahrnuje všechny náklady na žáka. Informace o výši školného ZDE.

Mapa objektů ZUŠ Střezina

ZUŠ Střezina,
Hradec Králové, Luční 838