STO-HK v Ostrově: Z potkání v Holandsku kvete super spolupráce

Potkali se v Holandsku, tamní organizace festivalu je moc neuchvátila, spoustu věcí si museli zařídit sami a tak přišli na nápad zorganizovat si vlastní koncert. O kom je řeč? O našem STO-HK a ostrovském Ad libitum. Kolegové ze Západních Čech se rozhodli svůj narozeninový koncert uspořádat společně s STO-HK.

"Hned po příjezdu z Holandska jsme si psali a začali chystat spolupráci. Jako první místo setkání jsme si určili Ostrov. Naše ředitelka Irena Konývková souhlasila, v navazování kontaktů a spolupráce nás ráda podporuje," popsala spolupráci Iveta Müllerová, vedoucí orchestru Ad libitum.

Přes vzájemné sympatie a podobný způsob vedení jsou oba orchestry zaměřené žánrově jinak. STO-HK hraje taneční a jazzový repertoár, zatímco Ad libitum se soustředí na rock, pop a filmovou hudbu. Společný koncert se odehrál 17. března v Domě kultury Ostrov a závěrečná skladba byla společná pro oba orchestry. Na podiu se tak objevilo 50 hudebníků. "Bylo to perfektní, hrozně jsme si to užili a teď je na nás vymyslet, jak zorganizovat společný koncert v Hradci," dodal Tomáš Antonín Mucha, šéf STO-HK. V pondělí šňůra pokračovala dvěma výchovnými koncerty pro školy.

O tom, že se koncert líbil nejen samotným muzikantům ale i návštěvníkům, svědčí pochvalný dopis od ředitele tamní školy Mgr. V. Hrušky, který dorazil do emailové schránky ředitelky ostrovské základní umělecké školy. Taková slova vždy potěší:

Vážená paní Konývková,
chtěl bych Vám touto cestou velice poděkovat za výchovný koncert, který se uskutečnil 18. března v DK Ostrov.
Paní učitelka Müllerová odvedla obrovský kus práce a ve spojení s panem kolegou Muchou z Hradce Králové se postarali o skutečně neopakovatelný zážitek nejen našim žákům, ale i mým kolegům a kolegyním. Všichni bez výjimky přišli z koncertu naprosto nadšeni a většina z nich se na mě obrátila s prosbou, jestli by tyto akce mohly probíhat častěji a pravidelně. Přiblížit hudbu a hudební nástroje našim žákům prostřednictvím jejich vrstevníků, kteří v orchestrech hrají, byl výborný nápad a naprosto předčil naše očekávání.

 

ZUŠ Střezina,
Hradec Králové, Luční 838