Výtvarka

Kolektivní výuka v počtu 8 – 15 žáků probíhá 1x týdně v rozsahu 2 – 3 lekce (1 lekce = 45 minut) ve specializovaných učebnách v  budově Jih. Základní výuka v přípravce a prvních pěti ročnících je ve všech studijních zaměřeních v podstatě stejná, od 5. ročníku (6. tř. ZŠ) si mohou studenti vybrat z několika studijních zaměření: Základní výtvarné techniky, Počítačová grafika, Digitální fotografie, Sochařství, Studijní kresba a malba (příprava na vyšší umělecké školy). V případě zájmu lze souběžně studovat i např. dvě studijní zaměření najednou. Velkou tradici má zde také studium pro dospělé. Zde nabízíme čtyři studijní zaměření: Keramika, Výtvarné techniky, Sochařství a Digitální fotografii.

Vernisáž ilustrací bývalé studentky výtvarného oboru ZUŠ Střezina Andrey Vytlačilové (13. září 2017) začala hudebním vystoupením, pokračovala občerstvením a malým workshopem. Přítomní měli za úkol jednou čarou začít kreslit modelky v určitých pózách. Ty na sobě měly dílo autorky výstavy. Andrea také pohovořila o tom, jak vlastně tvoří a jak je někdy těžké dopracovat se konce. Ilustrace si můžete prohlédnout v chodbě budovy Jih směrem k Bufíku. Fotogalerie ZDE.

18. 9. 2017 více »

Tradiční oblíbená a hojně navštěvovaná akce Poklad na Stříbrném rybníku hostila i stánek našich výtvarníků. Děti si tam mohly tvořit a vyrobit svůj vlastní odznáček.

24. 5. 2017 více »

Vážení rodiče,
s blížícím se termínem podání přihášek ke studiu na ZUŠ Střezina si vás dovolujeme oslovit s nabídkou dvou nových specializací našeho večerního studia pro dospělé.
Kromě tradičních a oblíbených Výtvarných technik a Keramiky se u nás v příštím školním roce bude nově vyučovat také obor Digitální fotografie a Sochařství. Základní informace naleznete na stránkách školy, s případnými dalšími dotazy se obracejte na p. Jana Slavíčka - j.slavicek@strezina.cz nebo telefon 739 612 746.
Studium pro dospělé je určeno všem zájemcům od 18 let, horní hranice věku pro zahájení studia není omezena

18. 5. 2017 více »

ZUŠ Střezina,
Hradec Králové, Luční 838