Výtvarka

Kolektivní výuka v počtu 8 – 15 žáků probíhá 1x týdně v rozsahu 2 – 3 lekce (1 lekce = 45 minut) ve specializovaných učebnách v  budově Jih. Základní výuka v přípravce a prvních pěti ročnících je ve všech studijních zaměřeních v podstatě stejná, od 5. ročníku (6. tř. ZŠ) si mohou studenti vybrat z několika studijních zaměření: Základní výtvarné techniky, Počítačová grafika, Digitální fotografie, Sochařství, Studijní kresba a malba (příprava na vyšší umělecké školy). V případě zájmu lze souběžně studovat i např. dvě studijní zaměření najednou. Velkou tradici má zde také studium pro dospělé. Zde nabízíme čtyři studijní zaměření: Keramika, Výtvarné techniky, Sochařství a Digitální fotografii.

Stříbrná a bronzová pásma, čestná uznání pro jednotlivce i celé skupiny. Tak by se dal jednoduše shrnout úspěch střezinských výtvarníků, kteří si tato ocenění přivezli z Národní přehlídky výtvarných oborů „zušek“ z celé republiky. Přehlídka se koná jednou za tři roky a oceněné práce jsou pak vystaveny v prostorách šternberského kláštera.

24. 10. 2017 více »

Vernisáž ilustrací bývalé studentky výtvarného oboru ZUŠ Střezina Andrey Vytlačilové (13. září 2017) začala hudebním vystoupením, pokračovala občerstvením a malým workshopem. Přítomní měli za úkol jednou čarou začít kreslit modelky v určitých pózách. Ty na sobě měly dílo autorky výstavy. Andrea také pohovořila o tom, jak vlastně tvoří a jak je někdy těžké dopracovat se konce. Ilustrace si můžete prohlédnout v chodbě budovy Jih směrem k Bufíku. Fotogalerie ZDE.

18. 9. 2017 více »

Tradiční oblíbená a hojně navštěvovaná akce Poklad na Stříbrném rybníku hostila i stánek našich výtvarníků. Děti si tam mohly tvořit a vyrobit svůj vlastní odznáček.

24. 5. 2017 více »

ZUŠ Střezina,
Hradec Králové, Luční 838