Mapa objektů ZUŠ Střezina

ZUŠ Střezina,
Hradec Králové, Luční 838