Vánoční kratochvíle ročníků Markéty Roth Elblové

T

1.r./I.

Hradec Králové
učebna M. R. Elblová H 308

Termín

18.12.2023
16.15 - 17.00

Mapa objektů ZUŠ Střezina

ZUŠ Střezina,
Hradec Králové, Luční 838