Vánoční kratochvíle ročníků Markéty Roth Elblové

T

7. RV, 1. RV/II.

soubor Piškoty

2.ročník RV/II.

Hradec Králové
velká tělocvična ZUŠ Střezina

Termín

12.12.2023
17.00 - 18.00

Mapa objektů ZUŠ Střezina

ZUŠ Střezina,
Hradec Králové, Luční 838