Střezina GALA - 29.5.2017

ZUŠ Střezina,
Hradec Králové, Luční 838