Spolek přátel stepu při ZUŠ Střezina, z.s.

SPS pomáhá TO především po ekonomické stránce zajistit stepařské projekty a choreografie – zajištění startovného na soutěžích – ME, MČR, MS, Pohárové soutěže, návrhy a výroba kostýmů a rekvizit pro choreografie, zajištění a uhrazení dopravy, pronájmy sálů.

Lenka Hejnová - 604 101 772 (l.hejnova@strezina.cz)

Mapa objektů ZUŠ Střezina

ZUŠ Střezina,
Hradec Králové, Luční 838