SMILING STRING ORCHESTRA

Smyčcový orchestr Smiling String Orchestra, působící při Základní umělecké škole Střezina v Hradci Králové, založil v roce 2013 pedagog Mikuláš Ježek. Pod jeho vedením navazuje nově vzniklé těleso nejen na svého předchůdce orchestr Primavera, vedeného Janem Křováčkem, ale úspěšně si buduje vlastní tvář, výraz i pozici mezi ostatními hudebními formacemi na škole i ve městě Hradec Králové. Jádro orchestru tvoří žáci smyčcového oddělení (housle, viola, violoncella, kontrabasy) ve věku od 10 do17 let. Souběžně s orchestrem působí pod vedením Mikuláše Ježka smyčcové kvarteto ve složení, Anna Vernerová Marie Bařinová (housle), Ondřej Metelka (viola) a Anna Marie Kadečková (violoncello). Orchestr neustále studuje nový repertoár, s nímž vystupuje samostatně i v rámci větších koncertů. Úspěšně se účastní i soutěží žákovských orchestrů, hned v prvním roce své existence získali druhé místo v krajské soutěži. V roce 2016 se členové orchestru úspěšně zúčastnili například více než týdenního koncertního soustředění v italském Rimini, v červnu vystoupili na festivalu Škroupovy Osice Škroupovi. Mimořádný úspěch měl květnový absolventský koncert v přednáškovém sále Muzea východních Čech v Hradci Králové. Více informací na FB stránkách a webových stránkách

Mapa objektů ZUŠ Střezina

ZUŠ Střezina,
Hradec Králové, Luční 838