Sametový večer učitelů 30.11.2017

ZUŠ Střezina,
Hradec Králové, Luční 838