Oddělení zpěvu

Od září 2022 jsme na první tři roky studia sloučili oddělení klasického a populárního zpěvu do jednoho a to s názvem Základy zpěvu. Protože základy zpěvu jsou stejné pro všechny žánry hudby, procházejí žáci stejnou základní technikou. Od čtvrtého ročníku si mohou zvolit zaměření - Klasický zpěv, nebo Zpěv v populární hudbě.  Od třetího ročníku mají také povinnou kolektivní hudební praxi v některém ze sborů a pěveckých komorních uskupení. Výuku klasického zpěvu vede Jitka Budzáková a Julie Zaoralová. V oddělení populárního zpěvu najdete pedagogy Alenu Kubínovou, Jitku Kateřinu Hájkovou a Tomáše Břízu. Oddělení vede Lada Holaňová.
    
 
 

Mapa objektů ZUŠ Střezina

ZUŠ Střezina,
Hradec Králové, Luční 838