Oddělení žesťových dechových nástrojů

Toto oddělení je téměř rodinný podnik. Vedoucí oddělení trumpetista Karel Houdek v něm úzce spolupracuje se svojí ženou - Lucií Houdkovou a dalším kolegou Tomášem Břízou. Do oddělení patří výuka trubky, trombonu, baskřídlovky, tuby a lesního rohu. Největší čest dělá škole zatím vavříny ověnčený Jazz Quartet Karla Houdka. Kromě přípravné malé dechovky jsou žáci tohoto oddělení také významnou oporou orchestru STO. 
 

 

Mapa objektů ZUŠ Střezina

ZUŠ Střezina,
Hradec Králové, Luční 838