Oddělení klávesových nástrojů v populární hudbě

Oddělení nabízí výuku na klávesové nástroje v populární hudbě. ZUŠ Střezina nabízí také studijní zaměření - Zvuková tvorba. Studijní plán nejprve zahrnuje motivační úkoly jako analytický poslech zvukových nahrávek, formování hudebně-estetického cítění. V rámci studia zvukové tvorby se žáci učí pracovat se zvukovým materiálem, ovládat dovednosti nahrávání, editace, střihu, mixáže, masteringu.
 

 

Mapa objektů ZUŠ Střezina

ZUŠ Střezina,
Hradec Králové, Luční 838