Oddělení klávesových nástrojů

Je největším oddělením v ZUŠ Střezina. Zastoupena je zde kromě převládající výuky klavíru také výuka hry na varhany a cembalo. Martina Vlčková vede oddělení s velkým důrazem na nejmodernější klavírní metodiku. Většina učitelů se také podílí na zajišťování klavírních korepetic pro zpěv, sólové nástroje a taneční obor. 
 

 

Mapa objektů ZUŠ Střezina

ZUŠ Střezina,
Hradec Králové, Luční 838