Novoroční koncert klavír - cembalo - varhany

H
Hradec Králové
budova Střezina

Termín

19.1.2022
18.00

ZUŠ Střezina,
Hradec Králové, Luční 838