ZUŠ Střezina otevřena. Čestné prohlášení najdete v příloze

Od 11.5.2020 dojde k otevření ZUŠ Střezina pro všechny obory a žáky. S ohledem na limit 15 žáků dojde jen k malým úpravám některých lekcí dle pokynů učitelů. V přílohách najdete Pokyn MŠMT k zabezpečení hygienických podmínek na ZUŠ a především Čestné prohlášení, které musí děti na první hodinu přinést do ZUŠ vyplněné a podepsané zákonným zástupcem.