Závěrečné soustředění, veřejná generálka a slavnostní koncert žáků ZUŠ a hráčů České filharmonie

Ve dnech 20. -24. června 2023 se v Praze v Rudolfinu ve Dvořákově síni odehrávala nejdůležitější část závěrečného soustředění v rámci projektu „Společný orchestr žáků ZUŠ a hráčů České filharmonie. Společně z Hradce Králové do Prahy vyrazili 4 žáci a jejich pedagogové – trombonistka Ema Strnadová s paní učitelkou Lucií Houdkovou, kontrabasistka Eva Škeříková s panem učitelem Danielem Vlčkem, houslistka Eliška Raudová s paní učitelkou Ivanou Kulhavou a houslistka Anna Magdalena Svobodová s panem učitelem Mikulášem Ježkem.

Na zahájení společně shlédli záznam ze „Zkoušky orchestru“ pod taktovkou dirigenta Petra Altrichtera, aby se alespoň maličko mohli naladit na způsob jeho práce s orchestrem.

Druhý den dopoledne probíhaly dělené zkoušky jednotlivých skupin pod vedením filharmoniků. Večer se pak již všichni těšili na obohacující příležitost zúčastnit se Open Air koncertu České filharmonie na Hradčanském náměstí. Na programu zazněly skladby W. A. Mozarta, B. Bartóka, N. Brodszkého, A. Silvestriho a K. Putse. Jako sólisté se představili Petr Nekoranec – tenor a uskupení „Time For Three“ / Charles Yang – housle, zpěv; Nicolas Kendall – housle, zpěv a Ranaan Meyer – kontrabas, zpěv/. Hrála Česká filharmonie pod vedením dirigenta Keithe Lockharta. Koncert měl silnou odezvu, zazněl nakonec ještě krásný přídavek se skupinou „Time For Three“.

Třetí den nadešla dlouho očekávaná chvíle – 1. společná zkouška orchestru pod vedením „nedostižného“ dirigenta Petra Altrichtera. Hned během dopolední zkoušky s orchestrem tak báječně pracoval, že skladby byly najednou plné citu, napětí a neuvěřitelné energie. Společné zkoušky ten den byly hned dvě, dopolední i odpolední. V podvečer bylo přichystáno utajované překvapení na Anenském náměstí v podobě nahlédnutí do zákulisí baletu „Labutí jezero“ pod vedením skvělé lektorky paní Kateřiny Hanáčkové. Díky tomu bylo možné se dozvědět spousty zajímavých informací a faktů o historii tohoto baletu, o Čajkovském, prvních choreografiích a sólistkách. U toho to však neskončilo. Nezůstalo u pouhé teorie, ale aby se žáci mohli lépe vžít do hudby tohoto baletu, který byl součástí jejich programu, měli jsme všichni zúčastnění jedinečnou příležitost shlédnout v podání sólistů tohoto baletu nejklíčovější části tohoto baletu a něco málo z toho si vyzkoušet i na „vlastním těle“. Vůbec to není tak snadné, jak to na první pohled vypadá. Mnozí ze zúčastněných se zpotili a cítili bolest rukou, když pouhé 3 minuty ze 3 hodinového baletu mávali křídly jako labutě.

Den před koncertem proběhla ještě velice tvůrčí a energií dirigenta nabitá dopolední i odpolední zkouška celého orchestru.

Pak již nastal den poslední, sobota 24. června 2023, kdy se odehrávalo to, na co se těšili nejen samotní hráči, ale i diváci, kteří přijeli z mnoha měst naší republiky, někteří až z míst vzdálených od Prahy 380 km. Dopoledne v 11:00 zazněla „Veřejná generální zkouška“ a v podvečer v 17:00 slavnostní  premiéra „Společného orchestru žáků ZUŠ a hráčů České filharmonie“ pod vedením dirigenta Petra Altrichtera. Koncert byl provázen průvodním slovem, které měl na starost ředitel edukačního oddělení, pan Petr Kadlec. Sál byl do posledního místečka beznadějně vyprodaný, na pódiu i v sále byla cítit úžasná, jedinečná atmosféra. Nejen program, ale i samotný koncert probíhal jako pohádkový sen. V průběhu koncertu zazněla předehra k opeře „Oberon“ od C. M. Webera, předehra ke 3. dějství opery „Čert a Káča“ od A. Dvořáka a v závěru 6 částí nádherného baletu „Labutí jezero“ od P. I. Čajkovského.  Byl to neopakovatelný zážitek, jediné oko snad nezůstalo suché. Bylo až neuvěřitelné, co žáci ZUŠ a hráči České filharmonie pod vedením nenahraditelného dirigenta Petra Altrichtera za tak krátký čas společně dokázali. Jak sám dirigent při zkouškách mnohokrát zmiňoval, nesmí to být pouhé etudově odehrané noty, ale hudba, která voní. A také, že voněla! Kéž nám všem zúčastněným tato vůně zůstane v srdcích co nejdéle. Byl to zážitek, na který nejde zapomenout! Velké poděkování patří asociaci ZUŠ a celému edukačnímu týmu České filharmonie, díky nimž se tento projekt mohl uskutečnit. V neposlední řadě velké poděkování patří našim 4 žákyním, které se pečlivě a svědomitě během celého školního roku na tento projekt připravovaly a jejich pedagogům, kteří je po celou dobu příprav i realizace obětavě provázeli. 

Mapa objektů ZUŠ Střezina

ZUŠ Střezina,
Hradec Králové, Luční 838