Vztahy Střeziny s Drážďany utuženy návštěvou a společným vystoupením

Střezina už mnoho let udržuje velmi přátelské vztahy s drážďanskou Freier Musikverein Paukenschlag Dresden. Tentokrát se do německého města vydala střezinská expedice pod vedením Ivy Kulhavé. Kromě zkoušení a koncertu si děti užívaly i krásné společné výlety. V Drážďanech byly od pátku 17. - 22. května.

Děti si prohlédly centrum Drážďan, kde měly možnost dvě hodiny pozorovat drážďanský festival a krásné památky. v neděli se po tůře kolem zámků dočkaly i sladké odměny. Bývalý kolega Pavel Linha, který nyní žije v Drážďanech,  jim přinesl kopečkovou zmrzlinu. Tu si děti snědly na břehu Labe. Oběd už mladí uzikanti měli formou pikniku na lesním hřišti a odpoledne zkoušku muzikálu "Wimba" už i se zpěváky. Další krásný den patřil výletu na zámek Moritzburg, kde se ve venkovních prostorách natáčela pohádka o Popelce. Došlo na zajímavou prohlídku s hledáním pokladu i na zkoušení střevíčku..  Pak už výprava vyrazila do Drážďan na výborný oběd formou teplého bufetu. V krátké přestávce si děti zahrály česko - německo - anglické bingo. Následovala společná zkouška muzikálu, která trvala do 19 hodin. Poslední den patřil prohlídce historického centra Drážďan. Společně se zašlo na výborný oběd do restaurace a městskou hromadnou dopravou se všichni přemístili do sálu, kde probíhaly všechny zkoušky včetně krásného slavnostního koncertu. Na rozloučenou byla pro střezinské připravena party ve Weixdorfu s výborným jídlem, grilováním a společným zpěvem německých, českých a anglických písní. Všichni jsou plní dojmů a zážitků. Mnohým z dětí se vůbec nechtělo domů, tak se bude muset výlet asi ještě jednou zopakovat.

Mapa objektů ZUŠ Střezina

ZUŠ Střezina,
Hradec Králové, Luční 838