Úspěšná výprava smyčcového oddělení na Ústřední kolo soutěže ZUŠ

Ve dnech 11. - 14.května 2017 se v Liberci uskutečnilo Ústřední kolo soutěže ZUŠ ve hře na smyčcové nástroje. Soutěž pořádala již tradičně liberecká ZUŠ na Frýdlantské ulici a celá škola žila čtyři dny uměním hráčů na smyčcové nástroje z celé České republiky.

Již ve čtvrtek, 11.5.měla naše ZUŠ dvě želízka v soutěžním ohni (viola a kontrabas) a v sobotu 13.5. se přidalo třetí (housle). Celoroční práce byla odměněna velkým úspěchem: violista Ondřej Metelka získal 2. místo, kontrabasistka Zuzana Dulíčková 1. místo a houslistka Magdaléna Hladíková 2. místo. Zuzka reprezentovala naši ZUŠ i na Koncertě vítězů v neděli dopoledne. Úspěšné trio doprovodily korepetitorky Tereza Malířová, Klára Burianová a Martina Vlčková. Srdečně našim žákům i jejich pedagogům - Mikuláši Ježkovi, Danielu Vlčkovi a Haně Burianové gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Mapa objektů ZUŠ Střezina

ZUŠ Střezina,
Hradec Králové, Luční 838