Taneční workshopy v Hudbocvičně

Taneční workshopy určené rodičům nebo kamarádům našich žáků jsou už tradicí. Tanečnice je uspořádaly i nyní na konci února. Přítomní si vyzkoušeli, co obnáší některé taneční techniky a výuka tance.

Mapa objektů ZUŠ Střezina

ZUŠ Střezina,
Hradec Králové, Luční 838