Studenti tanečního oboru se seznámili s Franklinovou metodou pod vedením Markéty Roth Elblové

Ve čtvrtek 30. 09. 2021 se konal seminář Franklinovy metody® pod vedením Markéty Roth Elblové. Studentky a studenti TO měli možnost se seznámit se základními principy Franklinovy metody®, která kreativním způsobem propojuje biomechanické a anatomické souvislosti s imaginativními procesy a pohybem. Seminář byl zaměřen na vnímání vlastního těla, působení síly našich představ na pohyb a držení těla, na praktická cvičení s Franklin-míčky a Franklin-therabandem a také na propojení získaných informací s tanečními technikami.

Mapa objektů ZUŠ Střezina

ZUŠ Střezina,
Hradec Králové, Luční 838