Střezinský skřivan 2022

Dne 7.6.2022 jsem si svou kolegyní Alicí Chocovou splnila sen o soutěži v pop zpěvu Střezinský skřivan. Letošní nultý ročník se velmi vydařil díky podpoře vedení školy, skvělé porotě a úžasným dětem, které soutěžily. Celkem se účastnilo pět ZUŠ, kromě Střeziny ZUŠ Habrmanova, ZUŠ Hořice, ZUŠ Chlumec a ZUŠ Rychnov. Děkuji všem za báječný zážitek i celý pěvecký den a těšíme se na další ročník. Jitka K. Přibylová

Mapa objektů ZUŠ Střezina

ZUŠ Střezina,
Hradec Králové, Luční 838