Stepaři přijímají nové tanečníky

Stepaři souboru Fidgety Feet ze ZUŠ Střezina zvou do svých řad všechny zájemce o step. Jako každý rok otevíráme dvě třídy pro začátečníky  - děti i dospělí. Hlavní dny zápisu jsou pondělí 2. 9. a úterý 3. 9. vždy od 12 do 17 hodin na tanečním oboru ZUŠ Střezina, Luční 838, Hradec Králové. Další možnosti zápisu budou během září v hodinách začátečníků. Výuka dětské skupiny bude probíhat ve čtvrtek odpoledne, lekce pro dospělé jsou naplánovány na pondělní večery – viz předběžný rozvrh na  fidgetyfeet.strezina.cz. Během zápisu pořádáme pro naše žáky burzu stepařské obuvi.

ZUŠ Střezina,
Hradec Králové, Luční 838