Soubor Fidgety Feet má novou první vícemistryni

V sobotu 9. 10. 2021 se sjeli stepaři z Prahy, Brna, Plzně a Hradce Králové do sportovní haly v pražských Kbelech, aby si po 1,5 roce zasoutěžili. Soubor Fidgety Feet využil možnosti předvést v rámci kategorii Hobby své začátečníky  - skupinu Junioři B, která zatančila bezchybně ve své soutěžní kategorii osamoceně chor. Lenky Hejnové In the Navy. 

Ostatní naše soutěžní čísla byla již součástí MČR. Tanečnice ze skupiny Junioři A startovaly v disciplínách duet a malá skupina a obě choreografie skončily na 6. místě. Večerní část soutěže patřila hlavně choreografiím dospělých. Největším překvapením a radostí bylo umístění Michaely Hejnové v disciplíně sólistek, neboť se svou vlastní choreografií obsadila v poměrně velké konkurenci dalších šesti stepařek úžasné 2. místo. Poslední soutěžní číslo našeho souboru bylo opět v chor. M. Hejnové. Naši nejlepší stepaři ze skupiny adults I krásně zatančili formaci s názvem Deliverance. Dojem z tanečního čísla tentokrát umocnily výtvarně zpracované kulisy, za které děkujeme Klárce Svobodové.  Konkurenci z Brna a Prahy se však nepodařilo přestepovat, a proto máme do naší sbírky pohárů třetí místo.
Velké poděkování patří všem soutěžícím za jejich píli a pracovitost, dále jejich rodinám za spolupráci, ZUŠ Střezina za financování kostýmů, Spolku přátel stepu za financování akce a Dopravnímu podniku Hradec Králové za bezchybnou přepravu.

Mapa objektů ZUŠ Střezina

ZUŠ Střezina,
Hradec Králové, Luční 838