SMUTNÁ ZPRÁVA

Pavel Horák - skvělý muzikant, bohém, svéráz, milovník života - už se ke svým žákům bohužel nevrátí. Po krátké nemoci odešel 25. července 2017 do muzikantského nebe. ZUŠ Střezina měla tu čest, že v ní pět let působil a předával svoje umění dál. Bude nám chybět.
Poslední rozloučení bude v pondělí 31. července 2017 ve 13 hodin ve smuteční obřadní síni v Kuklenách.

Mapa objektů ZUŠ Střezina

ZUŠ Střezina,
Hradec Králové, Luční 838