Slavnostní koncert Střezina GALA

Koncert našich vynikajících sólistů i souborů se odehrál ve středu 24. ledna v Hudbocvičně. Na pořádání koncertu se podílí celý hudební obor. Dramaturgii měla na starosti Martina Vlčková, která opět s pomocí kolegů vytvořila text o jednotlivých účinkujících v programu. Večer byl plný nádherných výkonů a hudby. Foto ZDE.

Mapa objektů ZUŠ Střezina

ZUŠ Střezina,
Hradec Králové, Luční 838