Sametový učitelský koncert

Tradičně kolem 17. listopadu na Střezině pořádáme Sametový učitelský koncert. Představí se na něm vždy samotní učitelé. Loni se kvůli koronaviru nekonal, tak jsme měli radost, že jsme se v pondělí 15. listopadu večer mohli sejít v naší Hudbocvičně a poslechnout si výkony našich vynikajících pedagogů. Organizace večera se výtečně ujal Vojtěch Esterle.

Mapa objektů ZUŠ Střezina

ZUŠ Střezina,
Hradec Králové, Luční 838