Safari na mezinárodní soutěži získalo Zlaté pásmo

Střezinský akordeonový orchestr Safari se 2.listopadu úspěšně zúčastnil Mezinárodních akordeonových dnů v Praze. V soutěžní přehlídce se celkem představilo více než 250 hráčů z 20 evropských zemí. Soutěž sólistů byla z velké většiny obsazena studenty konzervatoří nebo akademií (např. z Norska, Polska, Ruska, Španělska, Belgie, Chorvatska atd.), a tak bylo skutečně co poslouchat a co obdivovat: nadpozemské byly nejen výkony soutěžících, ale i jejich nástroje.

V patnáctiminutovém soutěžním programu Safari se přímo na pódiu Koncertního sálu pražské konzervatoře blýskli i dva naši sólisté - akordeonista Martin Štěpánek a zpěvačka Áňa Němečková. S ohledem na skvělé výkony ostatních orchestrů jsme nedoufali v žádný zázrak, ale porota nás ocenila fantastickým Zlatým pásmem! Cenný diplom nám pak předali profesor pražské konzervatoře pan Ladislav Horák a pan Mirco Pantarini, samotný prezident Mezinárodní akordeonové federace. Toto ocenění je skvělým razítkem na tříletou práci Safari po velké generační obměně v roce 2016 a také povzbuzením před plánovaným natáčením našeho třetího CD.
Navázali jsme také kontakty se dvěma mimořádně vynikajícími sólisty, Viktorem Stockerem (9 let) a Martinem Kotem (16 let), kteří ve svých kategoriích porazili celou mezinárodní konkurenci a už teď mají jejich jména mezi akordeonisty skvělý zvuk. Oba nám přijedou zahrát na Novoroční koncert Safari, který připravujeme na neděli 19. ledna!
Celá soutěžní výprava se uskutečnila za podpory klubu KPHO a Města Hradce Králové. Děkujeme.

Radek Škeřík, šéfdirigent orchestru

Mapa objektů ZUŠ Střezina

ZUŠ Střezina,
Hradec Králové, Luční 838