Ptačí sněm a Pohled tmy. Dvě další témata pro výtvarníky od Radky Šůstkové

Výtvarníci ze třídy Radky Šůstkové doma tvořili na další dvě témata. Jedním z nich byli ptáci. Inspirací pro zadání úkolu byla pro paní učitelku její oblíbená kniha Ptačí sněm od pana Síse, která jakoby hovořila o dnešní době.

Příběh začíná velkým sněmem ptáků, kde promlouvá moudrý pták dudek. Mluví o tom, jaké potíže sužují svět. Když je všechny vyjmenuje, ptáci se handrkují o to co dělat a kdo by jim mohl pomoci. Dudek se nabízí, že je světaznalý, zná mnohá tajemství.
Ví o králi, který dokáže zodpovědět všechny otázky.
Celý ptačí sněm se tedy rozhodne za ním vypravit a krále najít.
Do čela pestrého hejna se postaví tedy moudrý dudek, jež ostatním nezapírá, že cesta bude plná překážek a nebezpečí.
Nedoletí všichni, mnozí se bojí, jiní se vymlouvají, někdo je pohodlný.
Ti nejvytrvalejší svůj cíl naleznou.....
V této lekci žáci kreslili a dokonce tiskli vlastnoručně vyrobenými tiskátky to obrovské hejno ptáků, které se rozhodlo letět na druhý konec světa pro pomoc a radu.
 

Druhým tématem byla tma. "Také vám připadá, že je většinu dne tma? Někdy je tak zataženo, že už je atmosféra při obědě spíš večerní. Já jsem člověk slunce a světla a za šera na mne padá melancholie. Jak to máte vy? Je mezi vámi nějaká noční sova? Začala jsem si tedy všímat přes hledáček foťáku toho, co je ve tmě krásné.
Předměty jsou měkčí, stíny se prohlubují, krajina je tajemnější..." píše k tématu Radka Šůstková

Další téma jsou tedy POHLEDY TMY.
1. úkol: Nafoť předmět, krajinu, cokoliv, čemu tma sluší. Můžete je i upravit v Photoshopu.
2. úkol: Vytvoř z fotky pohlednici a pošli ji někomu, s kým jste se  už dlouho osobně nesetkali.

Mapa objektů ZUŠ Střezina

ZUŠ Střezina,
Hradec Králové, Luční 838