Nejen absolventský koncert žáků Pavla Linhy

Ve středu 16. června se uskutečnil absolventský koncert čtyř žáků: Anna Gritzbachová, Hana Hamráková, Lukáš Fiedler (všichni zobcová flétna) a Jan Eliáš (klarinet). Díky tomuto koncertu dostali prostor i dva nejmenší žáci a ti, kteří díky distanční výuce ještě nikdy na střeziňském pódiu nevystupovali.

Všichni se pak představili v klarinetovém a dvou flétnových souborech učitele Pavla Linhy.  Anička, Hanka, Lukáš a Honza mají mnoho společného, ale jejich cesta k absolventskému koncertu byla různá. Zatímco děvčata vystřídala během studia zobcové flétny tři pedagogy, tak oba kluci prošli při studiu hlavního předmětu třídou jednoho učitele. Kromě sólové hry se všichni věnovali i hře v komorních souborech a seskupeních školy. Anička s Hankou hrály ve Folklorní muzice Peciválek pod vedením Evy Černíkové a ve flétnových souborech svých třídních učitelů. Anička kromě toho navštěvuje taneční obor naší školy,  Honza a Lukáš působili v klarinetovém triu a flétnovém kvartetu školy, a kromě toho i v tělesech mimoškolních. Lukáš hraje od svých dětských let ve Folklorním souboru Kvítek. Zájem o muziku přivedl kluky i k dalším hudebním nástrojům. Honza se bude od dalšího školního roku věnovat saxofonu a klavíru. Lukáš bude i nadále pokračovat v zobcové flétně a fagotu, který uplatní v Dechovém kvintetu. Anička s Hankou budou také pokračovat v dalším studiu na tenorovou a basovou flétnu nebo klarinet. Obě však zůstanou oporou mladším žákům ve flétnovém souboru a plní tak výborně roli starších sester mladších žáků. Přestože soutěže nejsou alfou a omegou našeho snažení, tak účast žáků v nich svědčí o chuti na sobě pracovat a nechat se inspirovat ostatními. A tak nyní už jen telegraficky výčet úspěchů největších, ke kterým by nedošlo bez spolupráce s korepetitorem Tomášem Vachouškem, který žáky doprovázel na cembalo a klavír.

Lukáš Fiedler
2. cena        Ústřední kolo soutěže v sólové hře (2018)
1. cena        Krajské kolo soutěže v sólové hře (2018)
1. cena        Krajské kolo soutěže komorních souborů (2019)

Jan Eliáš
2. cena        Krajské kolo soutěže ZUŠ v sólové hře (2018)
2. cena        Krajské kolo soutěže komorních souborů (2019)

Na celý záznam koncertu se můžeme, díky Jakubovi Stratílkovi a jeho studentům předmětu Zvuková tvorba, těšit na konci měsíce června.  
 
Přeji všem absolventům a účinkujícím hodně radosti z dalšího muzicírování.

Pavel Linha

 

Program koncertu:

E. Proebst    Sehr schnell
Lidové písně    Quodlibet
Flétnový soubor: Anna Gritzbachová, Hana Hamráková, Antonín Socha,
                                Vít Sovák

W. A. Mozart    Menuet
Ella Chaloupková – klarinet, Tomáš Vachoušek – klavír

Anonym     Greensleeves to a Ground
Anna Gritzbachová – zobcová flétna, Tomáš Vachoušek – cembalo

Slezská lidová     Už ty pilky
Martin Veselý – zobcová flétna / zpěv, Tomáš Vachoušek – klavír

Anonym      Menuet                     
Hana Hamráková – zobcová flétna, Tomáš Vachoušek – cembalo

P. I. Čajkovskij    V ruském kostele
F. de Couppey        Moderato
L. Searle        Evening Song
Klarinetový soubor: Pavel Bartoš, Jan Eliáš, Ondřej Holeček, Lukáš Chaloupka j.h., Pavel Linha, Lukáš Verner j.h. (Konzervatoř Pardubice,
ze třídy prof. Zdeňka Seidla)

Jar. Krček    Střípky: IV. Hra
Duo zobcových fléten: Lukáš Fiedler, Dominik Staša

A. Štark            Koncertní etuda č. 1
Jan Eliáš – klarinet, Tomáš Vachoušek – klavír
 
Česká lidová (ar. Pavel Sonda)    To je zlaté posvícení – ráno
Hana Hamráková – zobcová flétna, Anna Gritzbachová – zobcová flétna
Adéla Šormová – kytara (ze třídy Tomáše Hradeckého)

Anonym                Greensleeves to a Ground
J. Ch. Schickhardt    Sonáta č. 1  
                        II.     Allemanda Allegro
                        VIII. Giga Allegro
Lukáš Fiedler – zobcová flétna, Tomáš Vachoušek – cembalo

A. Walsh    The Cuckoo´s Rest
Anna Gritzbachová – zobcová flétna
Adéla Šormová – kytara (ze třídy Tomáše Hradeckého)

Moni Schönfelder    Flauto con spirito
                        I.   First Year
                        II.  Girls, Girls, Girls
                        III. Walk of Fame
                        IV. Dance of Elements
                        V.  Gabriel
                        VI. Come Dance with Me
Flétnové kvarteto:  Mikuláš Vít, Lukáš Fiedler, Ondřej Holeček,
Dominik Staša


Koncert byl nahráván studenty oboru Zvuková tvorba ZUŠ Střezina.