Naši smyčcaři byli v krajském kole velmi úspěšní!

Minulé dny přinesly smyčcovému oddělení ZUŠ Střezina hodně radosti. V krajském kole soutěžilo celkem 23 našich žáků, kteří vybojovali 7 třetích, 9 druhých a 7 prvních cen. Pondělí přineslo velkou radost z postupu do ústředního kola Zuzaně Dulíčkové (kontrabas) a úterý Magdaléně Hladíkové (housle). Do ústředního kola postupuje i Ondřej Metelka (viola). Gratulujeme všem pedagogům: Zuzaně Benýškové, Haně Burianové, Kláře Fajfrové, Mikuláši Ježkovi, Miroslavu Štolfovi, Jiřině Štolfové a Danielu Vlčkovi k úspěchu.
Děkujeme korepetitorům Kláře Burianové, Tereze Malířové, Viktorii Petříkové, Tomáši Vespalcovi a Martině Vlčkové za spolupráci se soutěžícími žáky.
Držíme všechny palce v Ústředním kole, které proběhne v květnu v Liberci!

Výsledky krajského kola ve hře na smyčcové nástroje 3. a 4. dubna 2017

Housle

Kategorie 0.       Dioszegi Viktorie (Mikuláš Ježek) 2. cena

                          Tuhý Matěj (Jiřina Štolfová) 2. cena

                          Svobodová Anna Magdalena (Mikuláš Ježek) 3. cena

Kategorie 1.       Špinglová Viola (Hana Burianová) 2. cena

Kategorie 3.       Víravová Eliška (Mikuláš Ježek) 2. cena

Kategorie 4.       Hrda Kryštof (Klára Fajfrová) 2. cena

                          Kubicová Anna Marie (Jiřina Štolfová) 3. cena

Kategorie 5.       Prajslerová Lucie (Miroslav Štolfa) 1. cena

                          Zámišová Štěpánka (Jiřina Štolfová) 3. cena

Kategorie 7.       Bařinová Marie (Mikuláš Ježek) 1. cena

Kategorie 9.       Hladíková Magdaléna (Hana Burianová) 1. cena s postupem do ústředního kola

                          Vernerová Anna (Jiřina Štolfová) 1. cena

                          Kolínová Anna (Mikuláš Ježek) 2. cena

Viola

Kategorie 4.       Metelka Ondřej (Mikuláš Ježek) 1. cena (postup do ústředního kola)

Violoncello

Kategorie 2.       Špuláková Hana (Zuzana Benýšková) 3. cena

Kategorie 3.       Hušek Matěj (Zuzana Benýšková) 3. cena

                          Pokorný Matouš (Zuzana Benýšková) 3. cena

                          Váňa Štěpán (Zuzana Benýšková) 3. cena

Kategorie 5.       Husak Darya (Zuzana Benýšková) 2. cena

Kategorie 7.       Kadečková Anna Marie (Zuzana Benýšková) 1. cena

Kontrabas

Kategorie 2.       Pražák Štěpán (Daniel Vlček) 2. cena

Kategorie 4.       Dulíčková Zuzana (Daniel Vlček) 1. cena s postupem do ústředního kola

Kategorie 6.       Koutník Lukáš (Daniel Vlček) 2. cena

 

Zvláštní cena za vynikající provedení skladby M. Gajdoše Serenáda - Zuzana Dulíčková, kontrabas

Cena za vynikající pedagogickou práci - Daniel Vlček