Na Vánoce nás čeká stěhování dvou oborů

Kdo přicházel k areálu Jih od nákupního centra Orlice Park, jistě si musel všimnout na první pohled viditelných změn na původní zřícenině bývalé školní jídelny. Během prázdnin pokračovala stavba skvěle podle plánu a firma Valc zaslouží pochvalu!

Práce více méně finišují, dělá se uvnitř i venku, střídají se zde elektrikáři, zedníci, topenáři, oknaři, omítkáři, fasádníci, na vše dohlíží projektant a každé úterý v poledne se navíc všude pletou úředníci z magistrátu, stavební dozor a za školu pan školník s ředitelem na pravidelných kontrolních dnech. Musím říct, že kromě obvodových zdí vzniká vlastně zcela nová stavba. Přesto, že se od roku 2011 projektovalo, pak i chvíli stavělo a pak zase projektovalo, netušil jsem, do jaké hloubky se všechny práce nakonec budou řešit. Doufám, že se už nic nezadrhne a naši výtvarníci dostanou krásný vánoční dárek. Na konec prosince je totiž naplánována kolaudace budovy VO. Pro nás to znamená, že už nyní pracujeme na podrobném harmonogramu stěhování výtvarného oboru, které budeme muset zvládnout během vánočních prázdnin. Dá se předpokládat, že letos tedy asi doma neztloustneme.  V akci „kulový blesk“ se totiž musí zároveň do uvolněných prostor přesunout navíc celý taneční obor, aby stavba mohla plynule pokračovat v jejich nynější budově, včetně dostavby budoucího nového spojovacího krčku. Tato část je naplánována na celý rok 2023 s kolaudací opět k dalším vánocům. Výtvarníci budou mít sice novou budovu, ale příchod k ní bude hotov až za rok (to nám však radost nezkazí). Od ledna budou proto žáci i učitelé VO chodit od hlavního vchodu vyhrazeným koridorem přes dvůr a teprve po roce pak „suchou nohou“ od vchodu až do učeben. V nové budově získá výtvarka skvělé prostory, velké učebny, prostorné ateliéry pro kresbu a malbu i fotografii, několik dílen, skvělé technické zázemí a v neposlední řadě dokonce svoji vlastní galerii. Ta bude v letech postupné přestavby sloužit částečně i jako hudební salonek. Doufám, že stěhování proběhne tak, abychom mohli ještě před začátkem výuky v lednu uspořádat den otevřených dveří. Prohlídka budovy bude jistě stát za to! Karel Šust, ředitel školy

Mapa objektů ZUŠ Střezina

ZUŠ Střezina,
Hradec Králové, Luční 838