Lucka Bajtalonová ze třídy populárního zpěvu v projektu MEN art, který vede zpěvačka Radka Fišarová

MEN art 2019/2020 - projekt, který podporuje mladé studenty a žáky základních uměleckých škol napříč obory. Tento nadační fond si vzala pod patronát Magdalena Kožená a loňský školní rok úspěšně odstartovala první ročník. "Od začátku se mi projekt moc líbil, a tak jsem neváhal a přihlásil do 2. ročníku několik výborných zpěvaček z mé třídy. Poslali jsme kromě motivačních dopisů i nahrávky. Výběr uchazečů byl velmi selektivní a mentorka MENartu za obor Populární a Muzikálový zpěv Radka Fišarová si vybírala z celé republiky pouze 10 uchazečů, se kterými bude pracovat v průběhu celého školního roku v několika kurzech. Štěstí se usmálo i na moji třídu a žákyně Lucie Bajtalonová se dostala mezi účastníky," řekl Tomáš Bříza, střezinský učitel zpěvu v populární hudbě, který se kurzu účastní také.

 

Poslední srpnový víkend se tedy s Luckou vydali na první kurzy, které se konaly v Kroměříži. Víkendové lekce se skládaly z několika částí. První část byla ve skupině všech účastníků včetně kantorů, druhá část probíhala v individuálních lekcích pouze s Radkou Fišarovou, účastníkem a kantorem a třetí část byla opět v celé skupině. Radka Fišarová byla podle slov Tomáše Břízy velmi příjemná, sdílná a přátelská. Pracovalo se především na technice (artikulace, frázování, rozsah, kvalita tónu) a následně na výrazu. Zpívaly se české písně i zahraniční, populární i muzikálové. Některé informace a poznatky byly pro účastníky kurzu velmi cenné. Co se týká Lucie Bajtalonové, tak Radka Fišarová byla velmi spokojená a velmi dobře se jí s Luckou pracovalo. Získali jsme mnoho informací, se kterými budeme rozhodně dál pracovat. "Kurzy rozhodně nebyly procházka růžovou zahradou, ale Lucka je na dril zvyklá, tak vydržela," líčil průběh lekcí Tomáš Bříza.

Na závěr kurzu nechyběly ani úkoly. "Musíme nacvičit jednu píseň z oblasti amerického country, dále novou píseň z oblasti muzikálu a nakonec Lucka musí zhudebnit český text a doprovodit se na libovolný hudební nástroj. Já ji v tom musím pomoci. Bude to náročné pro nás oba, ale rozhodně je o co bojovat, jelikož na konci celého masterclass si Radka Fišarová vyber z TOP desítky několik účastníků, kteří vystoupí na festivalech Smetanova Litomyšl a Pražské jaro," dodal Tomáš Bříza.

 

Mapa objektů ZUŠ Střezina

ZUŠ Střezina,
Hradec Králové, Luční 838