Koncert nejen absolventský

Další z „živých“ absolventských koncertů žáků hudebního oboru ZUŠ Střezina proběhl v sobotu, 12. června 2021 v kostele sv. Antonína na Novém Hradci Králové. Dvě absolventky prvního stupně, Marie Bartošová ze třídy Libuše Hladíkové a Dora Hudousková, ze třídy Martiny Vlčkové, si pozvaly hosty, tak byl koncert velmi pestrý. Posluchači, kteří zaplnili prostory barokního kostelíku, ocenili nadšeně výkony zobcových fléten, hobojů, klavíru, kontrabasu, houslí, varhan i tria – dva hoboje a basso continuo. Děkujeme za fotografie Danielu Vlčkovi a oběma absolventkám gratulujeme ke krásnému výkonu.