Gratulace pro Dominika Stašu za úspěch v interpretační soutěži

V prostorách Gymnázia a Hudební školy hlavního města Prahy  se 2. 12. 2023 konala celostátní Interpretační soutěž Českého spolku dvouplátkových nástrojů v oborech hoboj a fagot. Úroveň soutěže je tradičně velmi vysoká, soutěžící jsou rozděleni do kategorií podle věku i typu studia (ZUŠ a Hudební gymnázia, Konzervatoře a vysoké školy).  
 

Sněhovou nadílkou se na místo soutěže statečně probojoval hobojista Dominik Staša ze třídy paní učitelky Libuše Hladíkové a po krásném výkonu vybojoval 2. místo v kategorii A5. Gratulujeme a děkujeme paní učitelce Hladíkové za přípravu do soutěže a paní učitelce Martině Vlčkové za klavírní spolupráci na soutěži.

Mapa objektů ZUŠ Střezina

ZUŠ Střezina,
Hradec Králové, Luční 838