Filip Šťovíček míří na HAMU, moc gratulujeme k přijetí

Jsme moc rádi, když naši žáci ve svých uměleckých aktivitách pokračují i v době, kdy pomalu Střezinu opouštějí. A dvojnásobnou radost máme z toho, když se jim povede jít i o stupínek výš v uměleckém vzdělávání. Filipu Šťovíčkovi se povedlo úspěšně složit zkoušky na pražskou Akademii múzických umění - hudební a taneční fakultu. Moc gratulujeme a dovolili jsme si ho trochu vyzpovídat.

Jak dlouho se učíte na Střezině a kdo je vaším učitelem?
Střezinu navštěvuji dva a půl roku, ale předtím jsem mnoho let chodil do ZUŠ Hořice. V Hořicích jsem také poznal mé budoucí pedagogy Jitku Kateřinu Přibylovou a Ondřeje Vávru při koncertní spolupráci hořického a novobydžovského sboru. K Jitce Přibylové jsem nastoupil do pěvecké třídy a vzhledem k tomu, že jsem se tehdy stal jedním z varhaníků hořického kostela a můj zájem o tento nástroj sílil, nastoupil jsem do varhanní třídy Ondřeje Vávry.

Můžete trochu přiblížit, jak probíhalo přijímací řízení na HAMU?
Zkoušky byly dvoukolové, přičemž prvním kolem byl test z hudebně teoretických disciplín. Ten probíhal elektronicky a jeho splnění bylo podmínkou k připuštění k talentové pěvecké zkoušce, která proběhla druhý den. Každý z uchazečů musel mít připravené písně a árie dle předem stanovených kritérií a komise si u samotné zkoušky vybrala, které písně či árie chce slyšet.

Jak jste se připravoval, i vzhledem k současné situaci, co bylo nejobtížnější?
Intenzivní příprava probíhala zhruba půl roku. Jezdil jsem na konzultace k opernímu pěvci a pedagogovi HAMU MgA. Martinu Bártovi, který mne připravoval na talentovou zkoušku. Díky ochotě pana Bárty se mne naštěstí současná nelehká situace nijak zásadněji nedotkla. I má korepetitorka, učitelka ZUŠ Střezina Adéla Černíková, která se ujala mne při zkouškách doprovodit na klavír, byla velmi ochotná se sejít a zkoušet. Ambiciózně jsem, bohužel jen ze začátku, přistoupil i k přípravě na teoretickou zkoušku, kdy jsem si na minulé prázdniny půjčil veškerou doporučenou literaturu, která poté netknuta intenzivně chytala prach na poličce.

Co budete studovat na HAMU?
Budu studovat zpěv. Samozřejmě v rámci studia zpěvu budu studovat předměty týkající se hudebních dějin, jevištního pohybu a řeči a další.

Jaké jsou vaše plány do budoucna?
Nyní mám v plánu odmaturovat a pak se již těším na studium na HAMU.

ZUŠ Střezina,
Hradec Králové, Luční 838