Co se dělo na oddělení klávesových nástrojů za poslední měsíc?

Období od 6. února do 6. března letošního roku se neslo ve znamení čilé spolupráce oddělení klavír - cembalo - varhany s klávesovým oddělením Hudební katedry Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové.

Nejprve si v krásném prostředí Ebenovy síně s chutí zahráli na dva vynikající nástroje klavíristé, kteří mají  rozšířenou výuku. Tři dny na to se naši pedagogové klavíru, varhan, cembala i EKN sešli v Koncertním sále ZUŠ na inspirativním semináři MgA. Petry Žďárské, Ph.D., pedagožky AMU Praha, na témata barokních ozdob, interpretace barokní hudby na klavíru i cembale a užívání generálbasu v korepeticích. Na tento seminář jsme pozvali kolegy z okresních ZUŠ i studenty UHK. Výsledkem bylo krásné, informacemi i zkušenostmi nabité dopoledne, a také nový notový materiál, který naší škole věnovala paní přednášející. Ten se jistě bude hodit příští rok v soutěžích. Měsíc intenzivní spolupráce uzavřel koncert v Hudbocvičně, na kterém vystoupili studenti UHK se svými pedagogy. Posluchači měli možnost vyslechnout části programů, které studenti chystají do soutěží i na své bakalářské nebo magisterské koncerty.
Autorkou fotografií je M. Vlčková

Mapa objektů ZUŠ Střezina

ZUŠ Střezina,
Hradec Králové, Luční 838