Absolventský koncert - O. Holeček, I. Dioszegi a V. Dioszegi

Připomeňte si s námi čtvrteční absolventský koncert Viktorie Dioszegi (housle ze třídy Mikuláše Ježka), Ondřeje Holečka a Imricha Dioszegi (klarinety ze třídy Pavla Linhy), který proběhl v sále Obchodní akademie na Pospíšilově třídě. Koncert byl nahráván profesionální technikou studenty předmětu Zvuková tvorba, který vyučuje Jakub Stratílek. Velký dík patří Malé a Velké muzice DFS Peciválek pod vedením Evy a Adély Černíkové, Smiling String Orchestra s dirigentem Mikulášem Ježkem, Tomášovi Vachouškovi (klavír, cembalo), všem účinkujícím a posluchačům. Realizaci akce finančně podpořil Klub přátel hudebního oboru.

Mapa objektů ZUŠ Střezina

ZUŠ Střezina,
Hradec Králové, Luční 838