Absolventský klavírní koncert

V příjemné a přátelské atmosféře se nesl klavírní absolventský koncert Karolíny Hanišové, Anežky Havlové (ze třídy T. Malířové) a Jana Faltejska (ze třídy Tomáše Vespalce), který se konal 17. 5. 2017 v sále firmy C. Bechstein (sídlící v ul. Bratří Štefanů v Hradci Králové).

Díky akusticky perfektnímu prostředí a vysoce kvalitnímu koncertnímu křídlu C. Bechstein, na které firma umožnila našim absolventům hrát, mohli posluchači vyslechnout zdařilé provedení především romanticky znějících klavírních skladeb, mezi nimiž nechyběly ani slavná Beethovenova Sonáta měsíčního svitu (na jejíž první větu si troufnul Honza Faltejsek) či známá filmová hudba M. Nymana (v podání Karolíny Hanišové). Zpestření ryze klavírního programu přinesly dvě skladby z oblasti komorní hudby, kde klavíristkám dělali společnost houslista Kryštof Hrda a violistka Magdalena Kozáková (oba ze třídy p. uč. Fajfrové).
Posluchači tvořeni především z řad rodinných příslušníků absolventů byli po koncertě příjemně naladěni a co nás těší ještě více, jsou úsměvy spokojených absolventů, kteří si své závěrečné vystoupení náležitě užili, což dokládají i pořízené fotografie.

Mapa objektů ZUŠ Střezina

ZUŠ Střezina,
Hradec Králové, Luční 838