Kritéria přijímacích zkoušek (talentové zkoušky)

Přijímací zkoušky se konají zpravidla v prvním červnovém týdnu. Studium pak začíná následujícího 1. září.

Hudební obor:

•    zpěv (interpretace libovolné písně)
•    sluchová analýza (rozpoznání počtu zahraných tónů apod.)
•    rozpoznání změn (chyb) ve známé písni
•    smysl pro rytmus (vytleskání zadaného rytmického útvaru)
•    intonace (opakování zadaných tónů, přenos tónů do vlastní polohy)
•    hudební paměť (reprodukování zadaného hudebního motivu)
Každou oblast přijímací komise hodnotí v rozmezí od 0 – 5 bodů. O přijetí uchazeče rozhoduje ředitel školy na základě doporučení zkušební komise. Hranice pro přijetí je stanovena uměleckou radou hudebního oboru na nejméně 27 bodů. V závislosti na zvoleném studijním zaměření komise zároveň ověří i potřebné fyzické předpoklady uchazeče o studium. Pro studium klavíru je třeba mít doma minimálně klasické pianino (nikoliv el. nástroj), většinu ostatních nástrojů může škola žákům zapůjčit domů.

Taneční obor:

•    taneční dispozice
•    hudební cítění
•    schopnost improvizace
•    rytmus
Pro přijetí starších žáků do vyšších ročníků TO je již nutná základní znalost tanečních technik (klasický, moderní a lidový tanec). Přijímací zkoušky probíhají ve skupině max. 10 dětí s přihlédnutím k jejich individuálním dispozicím a věku. Zkouška trvá cca 30 – 45 minut. Ke zkoušce si je zapotřebí přinést s sebou adekvátní cvičební úbor. Každou oblast přijímací komise hodnotí v rozmezí od 0 – 5 bodů. O přijetí uchazeče rozhoduje ředitel školy na základě doporučení zkušební komise. Hranice pro přijetí je stanovena na nejméně 15 bodů.

Výtvarný obor:

•    tvůrčí přínos při zpracování zadání
•    osobitost výtvarného projevu uchazeče
•    úroveň zvládnutí výtvarného jazyka
•    úroveň zvládnutí výtvarných technik
Přijímací zkoušky probíhají ve skupině do 15 žáků. Zkouška trvá 60 minut a je složena ze tří částí: motivace a zadání tématu výtvarné činnosti, realizace výtvarné práce dle zadaného tématu a vyhodnocení práce a sdělení výsledků. Každou oblast přijímací komise hodnotí v rozmezí od 0 – 5 bodů. O přijetí uchazeče rozhoduje ředitel školy na základě doporučení zkušební komise. Hranice pro přijetí je stanovena na nejméně 15 bodů.

Literárně-dramatický obor:

•    pohybové předpoklady (vnímání prostoru, orientace v prostoru, pohybová improvizace),
•    mluvní předpoklady (slovní zásoba, artikulační vybavenost),
•    hlasové předpoklady (hlasový rozsah, rytmus, zdravý hlas),
•    práce s předmětem (představivost, zástupná rekvizita).
Přijímací zkoušky probíhají formou individuálního pohovoru v trvání cca 10 – 15 minut.
Každou oblast přijímací komise hodnotí v rozmezí od 0 – 5 bodů. O přijetí uchazeče rozhoduje ředitel školy na základě doporučení zkušební komise. Hranice pro přijetí je stanovena na nejméně 15 bodů.

 

Mapa objektů ZUŠ Střezina

ZUŠ Střezina,
Hradec Králové, Luční 838