Tomáš Vespalec

HT
Mgr. Tomáš Vespalec
klavír, korepetice na TO
Rozvrh hodin
Vyučované obory: hudba, tanec
495 402 062

O mně:

Vystudoval pedagogickou fakultu Vysoké školy pedagogické v Hradci Králové, obor matematika - hudební výchova. Je rovněž absolventem sbormistrovského studia u prof. Jiřího Skopala (tamtéž). Na zdejší ZUŠ působí od roku 2001 jako učitel klavíru a korepetitor na hudebním a tanečním oboru. Příležitostně též pracuje jako sekretářka, kulisák či moderátor. Mimo zdi ZUŠ se hudbou zabývá jakožto sbormistr - dříve Granko Třebíč, nyní Hradecké komorní tucteto. Více na www.tucteto.cz. Občas spáchá nějakou úpravu - nejčastěji pro sbor, ale vyskytly se už i čistě instrumentální skladby

Mapa objektů ZUŠ Střezina

ZUŠ Střezina,
Hradec Králové, Luční 838