Tereza Malířová

H
Mgr. Tereza Malířová
klavír
Rozvrh hodin
Vyučované obory: hudba
495 402 059

O mně:

Narodila jsem se v Hradci Králové. A právě zde na ZUŠ Na Střezině jsem se ve svých sedmi letech začala seznamovat s hrou na klavír. Na Střezině jsem co by žačka vydržela poměrně dlouho – cca 13 let. Moje fascinace učitelským povoláním začala už v dětském věku, a proto moje studijní cesta byla po této stránce velice přímočará. Po gymnáziu jsem nastoupila na Pedagogickou fakultu UHK – obor učitelství pro střední školy: hudební výchova – chemie. Později jsem ještě ke studiu přidala třetí obor - hra na klavír pro SŠ. Lásce ke klavírní hře a k výuce hry na klavír jsem v té době beznadějně propadla. A to mi už zůstalo. Do naší ZUŠ jsem se tak po krátké pauze vrátila znovu - v roce 2006 - tentokrát však už jako učitelka klavírní hry, korepetitorka a od r. 2010 i jako učitelka teoretického předmětu „klavírní seminář“. Mým pedagogickým cílem je vzbudit u žáků zájem o hudbu a klavírní hru, ráda bych, aby se hodiny klavíru mým žákům líbily, aby je bavily a aby při nich získali dobré základy hry a především pozitivní vztah k hraní! Se žáky se účastníme soutěží (těch větších, ale i těch malých – třídních), koncertů a pořádáme i mnoho netradičních a zajímavých třídních akcí – výlety, koncerty mimo naši ZUŠ, různá představení, soustředění aj. Pokud chcete blíže nahlédnout do naší klavírní třídy, navštivte nás v naší učebně č. 36 na „staré“ budově Na Střezině.

Mapa objektů ZUŠ Střezina

ZUŠ Střezina,
Hradec Králové, Luční 838