Lucie Čáslavská

T
Mgr. Lucie Čáslavská
učitelka tance
Rozvrh hodin
Vyučované obory: tanec


O mně:

Lucie Čáslavská absolvovala v Olomouci Filozofickou fakultu obor Psychologie. Tanci se věnuje od školkového věku, kdy začala docházet na taneční obor ZUŠ Střezina k Mgr. Petře Šustové. Během let tak měla možnost nahlédnout a vyzkoušet si mnohé taneční styly např. scénický tanec, balet, lidové tance. Ke stepu se dostala v roce 2002, kdy začala navštěvovat výuku v souboru Fidgety Feet u Ing. Petra Hejny, následně stepovala pod vedením MgA. Lenky Hejnové PhD. V průběhu let se účastnila nesčetně stepařských a tanečních soutěží ve většině věkových kategoriích s medailovým i nemedailovým umístěním. Příležitostně navštěvuje taneční a stepařské semináře pod vedením českých i zahraničních lektorů. V roce 2015 vytvořila první stepařské choreografie pro juniorské sólisty. Ve školním roce 2016/2017 přijala místo externího pedagoga a začala vyučovat step na ZUŠ Střezina.

Mapa objektů ZUŠ Střezina

ZUŠ Střezina,
Hradec Králové, Luční 838