Lenka Hejnová

H
MgA. Lenka Hejnová Ph.D.
klavír
Rozvrh hodin
Vyučované obory: hudba
604 101 772

O mně:

Je absolventkou oboru Hra na klavír na Konzervatoři v Pardubicích ve třídě prof. E. Krámské a na Janáčkově akademii múzických umění v Brně ve třídě doc. E. Fischerové. Od roku 1994 vyučuje na Hudební katedře Pedagogické fakulty UHK hru na klavír, obligátní klavír, čtyřruční hru a teoretické předměty z oblasti dějin a pedagogiky klavírní hry.Je autorkou knihy "Česká klavírní sonatina v období klasicismu", jejíž obsah souvisí s tématem disertační práce. Doktorské studium ukončila v březnu 2014 na JAMU v Brně. Pedagogem klavírního oddělení ZUŠ Střezina byla v letech 1995 - 2002 a nyní je znova od září 2014. Již mnoho let své vzdělání doplňuje a obohacuje díky studiu v Metodickém centru na JAMU v Brně.

Mapa objektů ZUŠ Střezina

ZUŠ Střezina,
Hradec Králové, Luční 838