Klára Burianová

H
Mgr. Klára Burianová
klavír
Rozvrh hodin
Vyučované obory: hudba
495 402 065

O mně:

Střezina byla mou domovskou základnou, protože své první roky strávené s hudbou jsem prožila zde. Na klavír mě od malička učila Martina Vlčková a naše shoda jmen, jak téměř všichni vědí, není náhodná, ale je to moje maminka. ☺ Po ZUŠce jsem absolvovala Konzervatoř v Pardubicích (2005-2011) ve třídě MgA. Jany Turkové a současně už třetím rokem studuji Pedagogickou fakultu Univerzity Hradec Králové ve třídě MgA. Lenky Hejnové. Během studia na konzervatoři jsem získala 3. místo v mezinárodní klavírní soutěži české hudby Pro Bohemia a během studia VŠ jsem získala 3. místo na soutěži pedagogických fakult ČR. Dále jsem byla několik let aktivním účastníkem letních mezinárodních klavírních kurzů na JAMU v Brně. Moje pedagogická praxe začala už před čtyřmi lety soukromou výukou hry na klavír a učím druhým rokem na ZUŠ Polabiny v Pardubicích. Po sedmi letech mě vítr zavál znovu na Střezinu, tentokrát už v roli učitelky. Práce s dětmi mě velmi naplňuje a baví. Snažím se své žáky vést k lásce k hudbě a pracovitosti, která je při hře na jakýkoliv nástroj nezbytná.

Mapa objektů ZUŠ Střezina

ZUŠ Střezina,
Hradec Králové, Luční 838