Julie Zaoralová,

H
Julie Zaoralová, DiS
klavír, zpěv
Rozvrh hodin
Vyučované obory: hudba


O mně:

Hudbě i dalším směrům umění jsem se věnovala již od dětství. Na Konzervatoři v Pardubicích jsem ve třídě Mgr. Martiny Maixnerové vystudovala hru na klavír a později i zpěv ve třídě Bc. Martiny Forštové.
Na zdejší ZUŠ působím od roku 2006. Učím hru na klavír a klasický i populární zpěv. Zároveň korepetuji malé i velké zpěváky z našeho pěveckého oddělení.
Cílem mojí výuky je vést žáky k pozitivnímu vztahu k hudbě. Pouze s chutí a nadšením spolu s potřebnými dovednostmi a znalostmi mohou dosáhnout dobrých a trvalých výsledků.
V mé dosavadní praxi je pro mě velkým potěšením 3. místo Anny Czerninové z ústředního kola celostátní soutěže ZUŠ v sólovém zpěvu a také její současné studium Konzervatoře a Hudební vědy v Praze.

Mapa objektů ZUŠ Střezina

ZUŠ Střezina,
Hradec Králové, Luční 838