Jan Kočnar

HT
Bc. Jan Kočnar
klavír
Rozvrh hodin
Vyučované obory: hudba, tanec
495 402 051

Učebna: budova Střezina

Mapa objektů ZUŠ Střezina

ZUŠ Střezina,
Hradec Králové, Luční 838